Loading...

Cost Effective & "Meetings-Free" Υλοποίηση των

SA-CCR & xVA

Σχετικά με εμάς

Real world Quantitative Risk Software solutions

Η τεχνογνωσία για την παραγωγή των βιβλιοθηκών έχει προκύψει μέσω εργασιακής εμπειρίας σε μεγάλους παρόχους χρηματοοικονομικού λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων της Calypso Technologies, τραπεζών, hedge funds και συμβουλευτικών.Οι λύσεις μας έχουν ωριμάσει τα τελευταία χρόνια μέσω σχολίων από επαγγελματίες που εργάζονται σε:

 • Tier I Banks.

 • Big Three Credit Ratings Agencies.

 • Major Buy Side Institutions.

 • Big Four Consultancies.

Επίσης, ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει τα συστήματά μας και παρείχαν πολύτιμα σχόλια.

Οι Υπηρεσίες μας

Κανονιστική Συμμόρφωση

Πλησιάζει η προθεσμία για το SACCR και δεν έχετε ούτε τον χρόνο ούτε τον προϋπολογισμό για μια «παραδοσιακή» υλοποίηση;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαχείριση έκτακτης ανάγκης

Μήπως μια πιστωτική κρίση δημιούργησε την ανάγκη για γρήγορη και αξιόπιστη αξιολόγηση του ανοίγματος αντισυμβαλλομένου;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Model Validation

Χρειάζεστε ένα μοντέλο αναφοράς για να ελέγξετε τους υπολογισμούς σχετικά με το CCR ή το CVA;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εκπαίδευση / Προσαρμογή λύσεων ανοιχτού κώδικα

Θέλετε να καταλάβετε πώς λειτουργούν τα πακέτα ανοιχτού κώδικα ή να τα βελτιώσετε; Λάβετε υπόψη ότι οι κλειστού κώδικα λύσεις μας είναι πιο προχωρημένες, επομένως, ενδέχεται να σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε άμεσα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

SA-CCR

Πλήρης εφαρμογή της τελευταίου κανονιστικού πλαισίου σχετικά με το CCR σύμφωνα με την CRR2

Μάθετε Περισσότερα

xVA

Μια υλοποίηση του σύμπαντος των "VA's" συμπεριλαμβανομένων των CVA, DVA, FVA, MVA και KVA

Μάθετε Περισσότερα

SA-CCR R Package

Υπολογίζει το Exposure-At-Default με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση του CRR2 (SA-CCR). Πέρα από την πλήρη έκδοση, έχει συμπεριληφθεί και η απλοποιημένη έκδοση του SA-CCR, καθώς και η μεθοδολογία OEM. Υποστηρίζονται πολλαπλοί τύποι συναλλαγών και των πέντε κύριων κατηγοριών trade classes, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης «Other» και, δεδομένης της objected-oriented δομής της εφαρμογής, η προσθήκη περαιτέρω τύπων συναλλαγών είναι απλή. Η εφαρμογή επιστρέφει μια λίστα δένδρων ανά αντισυμβαλλόμενο και CSA αφού διαχωρίσει αυτόματα τις συναλλαγές με βάση τον αντισυμβαλλόμενο, τα CSA, hedging sets, netting sets και τους risk factors. Οι συναλλαγές basis and volatility περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένα σύνολα αντιστάθμισης βάσει των οποίων εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι συντελεστές ποινής. Όλα τα παραδείγματα που εμφανίζονται στο BCBS Paper (για τη ροή όπου εφαρμόζεται CSA ή όχι) έχουν υλοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων προσθηκών της CRR2. Έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή αυτού του πλαισίου στην προγραμματιστική γλώσσα R και μπορείτε να δείτε την documentation του ή να το κατεβάσετε από το R Studio (εμφανίζεται στην λίστα πακέτων σαν SACCR) .

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής:

 • Μια δενδρική δομή επιστρέφεται ως αποτέλεσμα που κάνει το drilldown στους υποκείμενους υπολογισμούς και τη συμβολή κάθε συναλλαγής απλή.

 • Η εφαρμογή διαχωρίζει αυτόματα τις συναλλαγές στα αντίστοιχα σύνολα netting & hedging.

 • Ο αλγόριθμος καλύπτει την περίπτωση πολλαπλών CSAs ανά αντισυμβαλλόμενο.

 • Η συναλλαγές basis and volatility προσδιορίζονται αυτόματα και εφαρμόζονται οι σχετικοί παράγοντες ποινής.

 • Έχουν υλοποιηθεί πολλά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις συχνές ερωτήσεις και τα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών που απαιτούνται για τις περιπτώσεις αρνητικών επιτοκίων.

 • Έχουν υλοποιηθεί όλα τα παραδείγματα που εμφανίζονται στο BCBS Paper (συμπεριλαμβανομένης της ροής όπου εφαρμόζεται CSA ή όχι).

SA-CCR Calculator

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα δοκιμαστικό SA-CCR Calculator που παρέχεται αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Υποστηρίζει μόνο ένα σετ αντισυμβαλλομένων και συμψηφισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη έκδοση.

xVA R Package

Μια υλοποίηση του xVA σύμπαντος συμπεριλαμβανομένων των CVA, DVA, FBA, FCA, MVA και KVA(υπό CEM, SA-CCR και IMM). Το xVA ομαδοποιεί ως αρκτικόλεξο όλες τις πιθανές προσαρμογές αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου που προτείνονται σήμερα στην αγορά. Ξεκινώντας από το CVA που ενσωματώνει τον κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου στην τιμή του trade, ο κλάδος προχώρησε με το DVA που είναι στην πραγματικότητα το CVA, όπως φαίνεται από την άποψη του αντισυμβαλλομένου και συνέχισε να προσθέτει όρους, για παράδειγμα FVA που αντιπροσωπεύει το όφελος / κόστος χρηματοδότησης του MtM μιας συναλλαγής λόγω ατελούς εξασφάλισης, του MVA που συνδέεται με το αρχικό περιθώριο που πρέπει να πληρωθεί στον αντισυμβαλλόμενο ή στο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και στο KVA που είναι το αποτέλεσμα του regulatory capital που πρέπει να κρατήσουν οι τράπεζες για αυτό συναλλαγή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το xVA στο τελευταίο βιβλίο του Jon Gregory: “the xVA Challenge”. Έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή αυτού του πλαισίου στην προγραμματιστική γλώσσα R και μπορείτε να δείτε την documentation του ή να το κατεβάσετε από το R Studio (εμφανίζεται στην λίστα πακέτων σαν xVA)

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής:

 • Υπολογίζει έναν αριθμό VAs, συμπεριλαμβανομένων των CVA, DVA, FBA, FCA, MVA και KVA.

 • Έχει υλοποιηθεί μια αμφίδρομη CSA.

 • Για τον υπολογισμό του KVA υποστηρίζονται τα ακόλουθα ρυθμιστικά πλαίσια: CEM, (απλοποιημένο) SA-CCR, OEM και IMM.

 • Η πιθανότητα χρεωκοπίας υπονοείται μέσω των credit curves.

 • Yποστηρίζονται μόνο IRSwaps για τον υπολογισμό έκθεσης με βάσης montecarlo προσομοιώσεων, ωστόσο, εάν χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα από το SA-CCR, μπορούν να καλυφθούν πολλές κατηγορίες trades - επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω υποστήριξη.

Trading R Package

Περιέχει εργαλεία για την μέτρηση της απόδοσης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων συσχέτισης με εντροπία και δυναμικό beta με βάση το φίλτρο Kalman. Η ομαλοποιημένη μέθοδος εντροπίας δείγματος έχει εφαρμοστεί η οποία παράγει ακριβή εκτίμηση εντροπίας ακόμη και σε μικρότερα σύνολα δεδομένων, ενώ για τον δυναμικό υπολογισμό beta χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία φίλτρου Kalman. Πέρα από τα παραπάνω, στην συγκεκριμένη βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται trades από τις πέντε κύριες κατηγορίες ενώ επίσης και λειτουργικότητα για χρήση καμπυλών τιμολόγησης, rating & addon tables και CSAs. Η υλοποίηση ακολουθεί μια objected-oriented λογική, σύμφωνα με την οποία κάθε trade κληρονομεί από πιο αφηρημένες κλάσεις, ενώ οι καμπύλες / πίνακες είναι αντικείμενα. Έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή αυτού του πλαισίου στην προγραμματιστική γλώσσα R και μπορείτε να δείτε την documentation του ή να το κατεβάσετε από το R Studio (εμφανίζεται στην λίστα πακέτων σαν Trading).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Φόρμα Επικοινωνίας